Concurs – Bases Legals

  1. Entitat organitzadora i finalitat del present concurs

Aquesta activitat promocional serà organitzada per l’Escola Pia de Catalunya amb domicili a Ronda Sant Pau 80, 08015 Barcelona amb la finalitat de promocionar la seva activitat comercial a la xarxa social d’Instagram i ampliar el nombre de seguidors.

  1. Persones a les que es dirigeix el concurs

Poden participar al concurs aquelles persones majors d’edat que resideixen a Espanya. A més a més han de ser seguidors d’Instagram del compte @ll_jorditutull.

  1. Data del concurs

El present concurs estarà actiu entre el 28 de febrer i el dia 5 de març (ambdós inclosos).

  1. Concurs i premis / Mecànica de participació i obtenció de premis

El premi inclou una estada gratuïta a la casa de colònies de Claverol, per a un màxim de 31 persones. No s’inclou el transport ni el servei de cuina. Els guanyadors podran escollir un cap de setmana (de divendres a diumenge) entre les següents dates: 17 d’abril de 2020 i 21 de juny de 2020, segons disponibilitats de reserves. Els caps de setmana de pont queden exclosos.

El concurs s’anunciarà a la pàgina d’Instagram de @ll_jorditutull que consistirà a fer que l’usuari haurà de publicar un comentari en el post, mencionant un mínim de dues persones. L’usuari també haurà de pujar una història d’Instagram explicant per quin motiu vol anar a la casa de colònies del Claverol i etiquetar a @ll_jorditutull.

Un cop finalitzada la promoció, es farà un sorteig a l’atzar mitjançant la plataforma online: App Sorteos. Posteriorment, es comprovarà que l’usuari hagi seguit tots els passos correctament.

  1. Comunicació del premi

El divendres 6 de març es publicarà a través del compte d’Instagram @lleureturull el nom de l’usuari guanyador. Per obtenir el premi, l’usuari ha de confirmar les seves dades a través del correu: comunicacio@escolapia.cat o a través del compte d’Instagram.

Passada una setmana (el dia 13 de març), si l’usuari guanyador no s’ha posat en contacte amb l’entitat organitzadora o l’entitat no es pot posar en contacte amb l’usuari per la causa que sigui, perdrà la condició de guanyador.

Sota cap circumstància el premi podrà ser canviat per qualsevol altre obsequi ni ser bescanviat pel seu equivalent en metàl·lic.

6a. Responsabilitat de l’empresa

L’empresa organitzadora es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest concurs si així ho estima convenient o si ocorreguessin supòsits excepcionals que impedissin la realització d’aquest.

De la mateixa manera, Escola Pia de Catalunya es reserva el dret d’eliminar els comentaris que no s’adeqüin a la filosofia de la institució o que es considerin ofensives per altres internautes.

No es responsabilitzarà per les afirmacions que es facin a través de la xarxa social terceres persones, podent dur a terme actuacions judicials que es creguin convenients contra aquestes.

Tampoc es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que es poguessin esdevenir durant la utilització del premi.

6b. Responsabilitat dels i les participants

En cas que s’aportin fotografies o altres materials, les persones participants han de garantir:

6b i – Que el materials són originals i no vulneren la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual

6b ii – Que disposen del consentiment de totes les persones que apareguin a les imatges, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica del dret a l’honor, a la intimitat i familiar i a la pròpia imatge.

 

  1. Tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades és l’Escola Pia de Catalunya. Tractarem les vostres dades amb la finalitat de gestionar la vostra participació en aquest concurs, de prestar-vos el servei que ens demaneu i d’informar-vos sobre les nostres activitats. Teniu dret a accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, la portabilitat i no ser sotmès/a a decisions basades exclusivament en tractaments automatitzats, com també revocar aquest consentiment. Podeu ampliar aquesta informació a https://www.escolapia.cat/avis-legal/.

 

  1. Llei aplicable

Per tot allò que no s’especifica en aquestes bases legals del concurs a Instagram, la promoció se sotmetrà a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquest moment.

  1. Acceptació de les bases d’aquest concurs

En participar en aquest concurs i donar les seves dades personals, estàs acceptant de forma expressa les anteriors bases del concurs. En cas que desitgi obtenir més informació podrà posar-se en contacte amb l’Escola Pia de Catalunya trucant al +34 93 441 00 04 o fent arribar un correu a comunicacio@escolapia.cat.