Metge. Responsable de formació en primers auxilis, suport vital bàsic i ús del DEA