Una formadora llicenciada en l’administració i direcció d’empreses i el Treball Social, implicada en l’educació en el lleure durant més d 10 anys tant en l’àmbit del voluntariat com l’esplai i les colònies d’estiu com en l’àmbit remunerat com són els casals d’estiu, les extraescolars i els menjadors escolars tant des del punt de vista del monitor com del coordinador.